Om Bostedet Skovvænget

Bostedet skovvænget er en socialpsykiatrisk boform, oprettet efter servicelovens paragraf 108, og drevet af Region Nordjylland.

 Servicelovens paragraf 108 siger, at Regionen skal sørge for at der bliver oprettet botilbud til borgere med et vidtgående fysisk og psykisk handicap hvori der indgår et døgndækkende pleje- og behandlingstilbud. 

Bostedet Skovvængets ledestjerne:

"Bostedet Skovvænget som - et sted at være, et sted for udvikling, livsglæde og dine drømme".

Bostedet Skovvængets principper for at arbejde med beboerne:

  • Vi tager udgangspunkt i den individuelle beboer.
  • Vi tager udgangspunkt i den individuelle relation.
  • Vi tager udgangspunkt i den individuelle situation.